Ara
MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

# 2020-2021 Proje Tabanlı Mevlana Programı Duyurusu #

10.03.2020 12:32
2020-2021 PROJE TABANLI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI DUYURUSU
Başvuru Tarihi: 04 Mart 2020-17 Nisan 2020
 
Başvuru Süreci
23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” uyarınca, Yükseköğretim sistemimizde her alanda niteliğin arttırılmasına ve uluslararasılaşmaya yönelik başlattığımız çalışmaların bir parçası olarak, 2020-2021 eğitim öğretim yılında YÖK tarafından belirlenen alanlarda “ProjeTabanlı Uluslararası Değişim Programı” kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliği gerçekleştirilecektir.
 
2020-2021 eğitim-öğretim yılı projeleri ancak Muş Alparslan Üniversitesinin mevcut protokolü bulunan yurtdışı yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilebilir.
 
Öğretim elemanları proje esaslı değişim başvurularını, 17 Nisan 2020 tarihine kadar, Proje Önerisi Başvuru Formuna uygun şekilde www.yoksis.yok.gov.tr üzerinden yapabilirler.
 
Yapılan başvuruların, Mevlana Koordinatörlükleri aracılığı ile Rektörlük üst yazı ekinde en geç 04.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.
 
Projenin hazırlanması ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

DUYURULAR