2018-2019 PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI ÇAĞRISI

Başvuru Tarihi: 26 Şubat 2018- 9 Nisan 2018

Başvuru Süreci:

 1. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı projeleri ancak Muş Alparslan Üniversitesi’nin mevcut protokolü bulunan yurtdışı yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilebilir.
 2. Öğretim elemanları proje esaslı değişim başvurularını 30 Mart 2018 tarihine Proje Önerisi Başvuru Formuna uygun şekilde www.yoksis.yok.gov.tr üzerinden yapabilirler.
 3. Yapılan başvuruların Mevlana Koordinatörlükleri aracılığı ile Rektörlük üst yazı ekinde en geç 13.04.2018 tarihi mesai bitimine kadar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Proje başvurusu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar:

 1. Projede en az bir öğrenci değişimi olmalıdır.
 2. Proje ekibinde lisansüstü öğrenci olup aynı zamanda öğretim elemanı kadrosunda görev yapıyor olanlar, projede öğrenci olarak yer alabilirler.
 3. Proje önerilerinde proje süreleri minimum 6 ay olmalıdır.
 4. Proje yürütücüsü olarak sisteme giriş yapan öğretim elemanlarının (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, okutman vb.) en az ‘Doktora’ derecesine sahip olması gerekmektedir.

Proje Değerlendirme Süreci:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilen başvurular, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından aşağıdaki hususlar çerçevesinde değerlendirilecektir.

 1. Projenin çağrıya uygunluğu.
 2. Projenin gerçekleştirilmesinde işbirliğinin önemi.
 3. Projenin başarı ile gerçekleştirilmesi durumunda sağlanacak yaygın etki.
 4. Projenin gerçekleştirilme yöntemi.
 5. Projenin yönetimi, proje ekibi ve araştırma olanakları.

Destek Miktarları:

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca desteklenmesi uygun bulunan projelerde değişime katılacak öğrenci ve öğretim elemanlarına ödenecek destek miktarlarına http://www.yok.gov.tr/web/guest/mevlana1internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 

İrtibat tel: 04362494949-3241

mevlana@alparslan.edu.tr